Wednesday, November 28, 2007

DOA YANG INDAH

Aku mohon kepada Tuhan untuk menghilangkan kebiasaanku,
Tuhan berkata, "Tidak."
Itu bukan hak-Ku untuk menghilangkannya,
tetapi hakmu untuk mengusahakannya.

Aku mohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kecacatanku,
Tuhan berkata, "Tidak."
Jiwa adalah segalanya, tubuh hanyalah sementara.

Aku mohon kepada Tuhan untuk memberiku kesabaran,
Tuhan berkata, "Tidak."
Kesabaran adalah hasil dari kesengsaraan, bukan diberikan, tetapi dipelajari.

Aku mohon kepada Tuhan untuk kebahagiaan,
Tuhan berkata, "Tidak."
Aku memberimu berkah, kebahagiaan terserah padamu.
Aku mohon kepada Tuhan untuk menghilangkan rasa sakitku,

Tuhan berkata, "Tidak."
Penderitaanmu membuatmu peduli dan membawamu semakin dekat dengan-Ku.

Aku mohon kepada Tuhan supaya jiwaku tumbuh,
Tuhan berkata, "Tidak."
Kamu harus tumbuh dengan caramu sendiri,
tetapi Aku akan memangkasmu supaya kamu dapat berhasil.

Aku mohon kepada Tuhan akan segala sesuatu yang membuatku dapat menikmati hidup,
Tuhan berkata, "Tidak."
Aku memberimu kehidupan supaya kamu dapat menikmati segala hal.

Aku mohon kepada Tuhan untuk membuatku MENCINTAI orang lain, seperti Dia mencintaiku,
Tuhan berkata, "Aha . . . akhirnya kamu mengerti maksud-Ku."

No comments: